مبدل دو شاخه به سر پیچ کلیددار

تماس بگیرید

توضیحات

مبدل دوشاخه به سرپیچ کلیددار :

برای هنگامی که نیاز به مطالعه داریم می توان از مبدل دو شاخه سرپیچ کلید دار را به دو شاخه برق وصل نمود و به دلیل زاویه ۹۰ درجه با اتصال لامپ به آن می توان از نور بیشتری بهره مند شد.

یا زمانی که لامپ وجود ندارد و می خواهیم پریز برق را تبدیل به سر پیچ لامپ کنیم مثلا تعمیر خودرو در شب

با استفاده از کلید تعبیه شده بر روی این سر پیچ می توان جریان برق را بدون جدا سازی سر پیچ قطع نمود

فعلا نظری موجود نیست.

نقد خود را اضافه کنید